Informationsmaterial om CE-märkning

Boverket har tagit fram fyra filmer och fem broschyrer om CE-märkning. En allmän film, en film som vänder sig till byggprodukttillverkare, en film för importörer av byggprodukter och en film som vänder sig till byggherrar och projektörer. Filmerna är två till tre minuter långa och du kan även visa dem på din egen webbplats.

Fyra filmer om CE-märkning

Boverket har tagit fram fyra filmer om CE-märkning. En allmän film, en film som vänder sig till byggprodukttillverkare, en film för importörer av byggprodukter och en film som vänder sig till byggherrar och projektörer. Filmerna är två till tre minuter långa. Du får gärna länka till eller bädda in våra filmer om du har en webbplats.

Film: Kort fakta om CE-märkning

Film: Tillverkar du byggprodukter?

Film: Importerar du byggprodukter?

Film: CE dig för

En kortversion av seminarier som hölls 2012

Filmen riktar sig till byggprodukttillverkare och ger en allmän introduktion till byggproduktförordningen (CPR). Du får också veta mer om prestandadeklaration, om vilka två vägar man kan gå för att CE-märka och hur du märker dina produkter. Medverkar i filmen gör förutom medarbetare på Boverket, Johan Åkesson från SP Sitac, Monica Björk från Byggmaterialindustrierna samt Henrik Ekstrand från Ekstrand & söner.

Filmen spelades in i december 2012 och en del förändringar har skett, bland annat har Boverkets ingångssida till webbinformation om CE-märkning ändrats och fler länder har utsett kontaktpunkter. När vi säger nästa år i filmen menas 2013.

Film om CE-märkning

Program

00:20 Allmän introduktion till byggproduktförordningen. Kristina Einarsson, Boverket
11:26 Guide 1 CE-märkning via hEN. Sara Elfving, Boverket
22:10 Guide 2 CE-märkning via ETA. Sara Elfving, Boverket
23:36 Prestandadeklaration, CE-märkning samt kemikalieinformation. Sara Elfving
32:20 Bedömningssystem. Johan Åkesson, SP Sitac
40:30 En företagare om CE-märkning. Henrik Ekstrand, Ekstrand och son
45:06 Byggmaterialindustrierna. Monica Björk, Byggmaterialindustrierna
48:28 Boverkets arbete med CPR. Kristina Einarsson, Boverket
53:57 Slut

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen