Kontaktpunkten ger orientering om regelsystemen för byggprodukter

Bild. EU CE-märkning

Den svenska kontaktpunkten CPR hjälper frågeställare att orientera sig mellan harmoniserade tekniska specifikationer, byggproduktförordningen och det svenska regelsystemet.

Kontaktpunktens uppgift

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller ett ETA ska vara CE-märkta. Vilka väsentliga egenskaper som ska deklareras i CE-märkningen beror på de regler som gäller i den medlemsstat där byggprodukten ska säljas. De svenska byggreglerna ställer krav på funktionen hos det färdiga byggnadsverket, och inte på egenskaper hos enskilda byggprodukter.

Kontaktpunkten CPR ger information om hur de väsentliga egenskaperna i harmoniserade tekniska specifikationer är kopplade till det svenska regelsystemet. Samtidigt hänvisas till relevanta delar i regelverken. Förutom de egenskaper som ska redovisas på grund av krav i de svenska byggreglerna, kan tillverkaren eller kunden anse att fler egenskaper är relevanta att redovisa. Det kan bero på den specifika produktens avsedda användning.

Kontaktpunkten CPR hjälper även till med översättningar av benämningarna på väsentliga egenskaper. Detta för att undvika översättningar som kan vara missvisande. Kontaktpunkten CPR planerar att göra en lista tillgänglig där förslag på svenska benämningar av samtliga väsentliga egenskaper finns.

För att ställa en fråga till den svenska kontaktpunkten CPR eller om du vill kontakta kontaktpunkten i någon annan medlemsstat, så går du in på undersidorna till denna webbsida.

Språkkrav

Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är tillverkarens skyldighet att översätta dokumentationen till det språk som krävs i det land som produkten säljs i. Vi rekommenderar att informationen i själva CE-märkningen av byggprodukter skrivs på svenska för produkter som ska säljas på den svenska marknaden.

Övrig information och dokumentation som på begäran ska tillhandahållas marknadskontrollmyndigheten enligt artiklarna 11.8, 13.9 och 14.5 CPR, ska vara på svenska, engelska eller något annat språk som enkelt kan förstås av den svenska marknadskontrollmyndigheten Boverket. Andra språk än svenska och engelska kan endast användas efter överenskommelse med Boverket.

Kontaktpunktsfrågor

Har du frågor om väsentliga egenskaper och språkkrav till prestandadeklarationer och CE-märkning av byggprodukter? Använd då detta formulär för att skicka dina frågor.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej