Byggproduktförordningen styr CE-märkning av byggprodukter

Byggproduktförordningen är fullt tillämplig sedan 1 juli 2013. Då ersatte förordningen det tidigare byggproduktdirektivet. I Sverige blev den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk. Byggproduktförordningen kallas ofta CPR, efter den engelska titeln Construction Products Regulation.

Bild. Logga Europeiska kommissionen

Syftet med byggproduktförordningen är att villkoren för försäljning av byggprodukter på den inre marknaden ska vara enhetliga. Detta gäller för byggprodukter:

 • Obligatoriskt att CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller utfärdad ETA. Det finns bara mycket begränsade undantag.
 • Det ska finnas en prestandadeklaration och det anges i förordningen vilka uppgifter den ska innehålla. Länk till mall för prestandadeklaration i relaterad information (bilaga III).
 • Det är inte möjligt att CE-märka en byggprodukt direkt mot förordningen. CE-märkning görs mot en harmoniserad standard eller en utfärdad ETA.
 • Medlemsstaternas krav på byggnader och andra anläggningar och byggproduktens prestanda ligger till grund för om en byggprodukt är lämplig för avsedd användning. Medlemsstaternas byggregler är inte harmoniserade genom byggproduktförordningen.
 • CE-märkningen visar att byggproduktens prestanda har bedömts i enlighet med metoder och kriterier i en harmoniserad teknisk specifikation och att tillverkaren upprättat en prestandadeklaration med uppgifter från denna bedömning.
 • Kemikalieinformation enligt REACH-förordningen ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen.
 • Det ska finnas bruksanvisningar och säkerhetsinformation om produkten.
 • Det ska vara möjligt att spåra den tekniska dokumentationen till produkten i samtliga led – från tillverkare till slutkund.
 • Det finns vissa förenklade förfaranden för CE-märkning, i synnerhet för mikroföretag.
 • Europeiska bedömningsdokument, EAD, är harmoniserade tekniska specifikationer som kan användas som bedömningsgrund för att utfärda en europeisk teknisk bedömning, ETA.
 • Det ska finnas nationella kontaktpunkter för byggprodukter som ska upplysa om nationella regelverk som är relevanta för användande av byggprodukter.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej