Byggherrar och projektörer

Du som är byggherre eller projektör ska använda byggprodukter som är lämpliga för den avsedda användningen. Informationen i prestandadeklarationen och i CE-märkningen hjälper dig att bedöma vilken produkt som är lämplig för ditt byggprojekt. 

Film: Du använder väl rätt byggprodukter i dina byggprojekt?

CE-märkningen är inte ett godkännande som visar att produkten uppfyller svenska byggregler, däremot visar CE-märkningen, vilka egenskaper produkten har och vad den är avsedd att användas till.

Nationella byggregler gäller

Det är fortfarande varje medlemsstats nationella byggregler som gäller. Det innebär att de svenska byggreglerna gäller för alla som vill bygga här. Enligt dessa regler är det byggherren som har ansvaret för att kraven i byggreglerna uppfylls. Därför är det viktigt att du bedömer om produkten kan bidra till att uppfylla dessa krav. Prestandadeklarationen och CE-märkningen är verktyg som du kan använda när du gör den bedömningen.

Tillverkaren är ansvarig för CE-märkningen

Det är tillverkaren av byggprodukten som är ansvarig för att upprätta den prestandadeklaration som ligger till grund för CE-märkningen. Det är även tillverkaren som CE-märker sina produkter. Om en produkt omfattas av en harmoniserad standard, men inte är CE-märkt får den inte säljas på EU:s inre marknad.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej