Radonbidraget går inte längre att söka

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från regeringen.

Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Radonsanering i byggnaden (till exepel genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

Mer information om radon och radonbidrag hittar du under "Relaterad information".

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket har tagit fram föreskrifter, blanketter och informationsmaterial om bidraget.Boverket prövar också överklaganden av länsstyrelsens beslut om bidrag. Boverket är sista instans i dessa ärenden, förutom när det gäller beslut om utbetalning. Beslut om utbetalning kan överklagas vidare till allmän förvaltningsdomstol.

Boverket har tillsyn över länsstyrelsens bidragsverksamhet. Observera att det sedan årsskiftet 2014/2015 inte längre går att söka radonbidrag.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas logotyp

Har du ansökt om radonbidrag och vill veta hur det går med ditt ärende? Vänd dig då till din länsstyrelse. Länsstyrelsen beslutar om bidrag ska lämnas samt om utbetalning av bidrag. Länsstyrelsen kan också fatta beslut om återkallelse av beslut om bidrag och återkrav av utbetalat bidrag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej