Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Statens budgetproposition för 2018 innehåller ett förslag om nytt stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder med minskad klimatpåverkan. Regeringen håller för närvarande på att ta fram regler för det nya stödet som införs under 2018.

I samband med att regeringen fattar beslut om det nya stödet kommer det att läggas ut information på Boverkets webb gällande bland annat när det går att börja söka stödet och hur en ansökan ska gå till.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej