Bidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer

En god arbets- och lärmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Från och med den 1 november 2015 är det möjligt att söka bidrag för att rusta upp skollokaler. Från och med 1 juni 2016 är det även möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer.

Många skollokaler är i behov av att rustas upp. Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Satsningen syftar till att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan. I syfte att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever och skapa modernare lärmiljöer har regeringen infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler.

Från och med den 1 juni 2016 lämnas även bidrag för åtgärder som syftar till att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet genom upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

Vem kan få bidrag?

Bidraget lämnas för skollokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta innebär att lokalerna ska ägas eller disponeras av en huvudman för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800).

Bidrag lämnas även för ytor utomhus som hör till skollokaler där huvudman bedriver utbildning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller fritidshemmet.

Hur stort är bidraget?

Bidrag för upprustning av skollokaler kan utgå med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor.

Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 50 000 kronor

Så söker du bidraget

Ansökan om bidrag görs hos Boverket. Ansökningarna kommer att prövas löpande och bidrag delas ut i mån av medel. Ansökningsblankett och Boverkets informationsbroschyr om bidraget hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej