Radonbidrag

Statens budgetproposition för 2018 innehåller ett förslag om nytt bidrag för radonsanering av bostäder. Regeringen håller för närvarande på att ta fram regler för det nya radonbidraget som införs under 2018.

I samband med att regeringen fattar beslut om det nya radonbidraget kommer det att läggas ut information på Boverkets webb gällande bland annat när det går att börja söka bidraget och hur en ansökan ska gå till.

Du kan förbereda dig för att söka det nya bidraget genom att mäta radonhalten i din bostad. Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, 1 oktober - 30 april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

Mer information om radon hittar du i "Relaterad information" där du också hittar en länk till regeringens pressmeddelande om ett nytt radonbidrag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej