Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.

För 2017 finns det 200 miljoner kronor som ska användas till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Boverket kommer inom kort att uppdatera med information om hur ni söker stödet.

Tidigare sökomgångar

Regeringen har tidigare beslutat om att ge stöd till socioekonomiskt utsatta områden för en förbättring av områdenas utemiljöer under 2016. Stödet har kunnat sökas under två ansökningsomgångar: 1 juli - 31 augusti 2016 och 1 september - 15 oktober 2016.

Stödet har omfattat två sökomgångar, totalt har nästan 200 miljoner kronor delats ut. Sammanlagt har 314 ansökningar har kommit in och av dessa har 115 beviljats stöd. Boverket har tagit fram en statistikrapport som omfattar båda sökomgångarna. Denna finns i "Relaterad information".

Beslut i sökomgång 2

Sista dag att ansöka var den 15 oktober 2016. Boverket har nu fattat beslut gällande vilka ansökningar som beviljats stöd i sökomgång 2. En lista på beviljade ansökningar finns i "Relaterad information". Boverket har prioriterat mellan ansökningar utifrån stödets syfte. Boverket har även prioriterat ansökningar där åtgärderna sker i ett bostadsområde med lågt valdeltagande och ansökningar där det finns flera samverkansparter. Boverkets beslut kommer att skickas med posten till den adress som finns angiven i ansökan.

För er som beviljats stöd

Ni får ett förskott med 75 procent av beviljat stöd utbetalt i samband med Boverkets beslut om stöd. Resterande del utbetalas efter det att ni slutfört åtgärden och skickat in en slutrapport till Boverket. I ert beslut står datum för när åtgärden ska vara slutförd och när slutrapporten ska vara hos Boverket. I beslutet står även vilka villkor som gäller för stödet.

Vilken typ av projekt har beviljats stöd

Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Stöd har även beviljats för nya anläggningar så som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej