Förvärvsgaranti

Banker som har ett ramavtal med Boverket kan teckna förvärvsgaranti enligt förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad, se under "Relaterad information". Garantin gäller för ränteskuld som uppkommer under den tid garantin gäller. Banken gör en sedvanlig kreditprövning

Det är alltid banken som gör kreditprövningen och bedömer om en förvärvsgaranti kan vara ett komplement för att stärka möjligheten till ett bostadslån. Kreditprövningen ska ske enligt gällande lagstiftning, Finansinspektionens och Konsumentverkets allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden och konsumentkrediter samt bankens egna regler om kreditprövning.

Banken ska registrera garantin i Boverkets e-tjänst

Banken tecknar förvärvsgarantin när bostadslånet för en förstagångsköpare betalas ut. För att garantin ska gälla ska banken registrera den i Boverkets e-tjänst för garantier.

För att kunna registrera en garanti krävs inloggningsuppgifter. Ta kontakt med Boverket för att få behörighet att registrera.

Banken betalar en avgift i förskott

För förvärvsgarantin betalar banken en årlig avgift. Avgiften betalas årsvis i förskott via autogiro. Avgiften är 500 kronor per år för garantibeloppet 50 000 kronor, respektive 1 000 kronor per år för garantibeloppet 100 000 kronor. Garantin kan sägas upp av banken. Banken får då ingen återbetalning av den avgift som betalats.
För att få ersättning ur garantin

Förvärvsgarantin träder in och ersätter banken om låntagaren inte har kunnat betala. Boverket ersätter uteblivna räntebetalningar, högst upp till det tecknade garantibeloppet.

Banken kan begära utbetalning av ersättning om låntagaren inte har betalat ränta på mer än 90 dagar. Boverket ersätter högst 120 dagars dröjsmålsränta.

När garantin har infriats och Boverket har betalat pengar till banken övertar Boverket denna del av bankens fordran på låntagaren. Detta kallas regressrätt. Boverket skickar då brev till låntagaren och informerar om att vi har betalat ersättning och att låntagaren nu har motsvarande skuld till Boverket. Låntagaren uppmanas kontakta Boverket för att vi ska kunna komma överens om hur skulden ska regleras.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej