Förvärvsgaranti

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad. Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för banken, mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån.

Syftet med förvärvsgarantin är att ge stöd till dig som

  • vill köpa en bostad
  • inte har ägt en bostad tidigare
  • har en långsiktig betalningsförmåga
  • ändå har svårt att få bostadslån.

Det kan bero på en enskild riskfaktor, som att du inte är känd hos banken sedan tidigare, eller att du har enstaka betalningsanmärkningar.

Banken bedömer om du kan betala

Det är alltid banken som gör kreditprövningen av dig som vill ha ett lån. Banken bedömer också om en förvärvsgaranti kan vara ett bra sätt att stärka möjligheten för dem att bevilja ett bostadslån.

För att en förvärvsgaranti ska kunna tecknas ska banken bedöma att du har förutsättningar att kunna betala räntan och amorteringarna. Bostaden som du vill låna till ska vara avsedd för permanent boende. Du som vill låna får inte redan äga, eller tidigare ha ägt, en bostad (villa, radhus, bostadsrätt eller liknande).

Förvärvsgarantin garanterar räntebetalningarna till banken upp till 100 000 kronor under max 10 år. Garantin täcker inte amorteringarna, och inte andra kostnader för lånet.

Om du får svårt att betala: kontakta banken direkt

Förvärvsgarantin innebär inte att du kan låta bli att betala lånekostnaderna. Därför är det viktigt att du genast kontaktar banken om du får problem med att betala.

Om du inte kan betala, kan banken begära att Boverket infriar garantin och betalar dina uteblivna räntor. När Boverket infriat garantin har du sedan en skuld till Boverket i stället.

Banken tecknar förvärvsgarantin när du köper bostaden och banken betalar ut bostadslånet. Banken betalar en avgift för garantin, som är 500 kronor per år för garantibeloppet 50 000 kronor, respektive 1 000 kronor per år för garantibeloppet 100 000 kronor.

Prata med banken om förvärvsgarantin

Om du vill veta om du kan få ett bostadslån med hjälp av en förvärvsgaranti, ska du prata med din bank.

Vem gör vad?

Banken

Generell logotyp på banker

Långivaren gör kreditprövningen och bedömer om en förvärvsgaranti kan vara ett komplement för att stärka din möjlighet att få låna till din första bostad. Om långivaren bedömer att en garanti är ett komplement tecknar långivaren garantin genom Boverkets e-tjänst.

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket ställer ut förvärvsgarantier för förstagångsköpares köp av bostad. Boverket gör ingen enskild prövning av varje ansökan. Boverket kan däremot svara på generella frågor om hur försvarsgarantier fungerar. Boverket hanterar ersättning ut garantin vid en eventuell uteblivien betalning av lånet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej