Bidrag för omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Förordning (2002:664) är ändrad per 2018-04-02 och avser framöver endast stöd i form av statlig kreditgaranti som ersätter kommuns borgensåtagande för vissa bostadsrättsföreningar. En ny förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad börjar gälla från samma dag, mer information om detta bidrag kommer inom kort.

Kommuner som anser sig behöva hjälp med att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos Boverket.

Statligt stöd får bara lämnas om kommunen själv inte kan bära kostnaden för rekonstruktionen och om andra åtgärder inte är tillräckliga.

Stödet ska bidra till att ge de kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning som är anpassad efter den förväntade befolkningsutvecklingen i kommunen.

Villkoren för stödet regleras i ett rekonstruktionsavtal mellan kommunen och staten genom Boverket. Avtalen löper normalt i sju år.

Tre kommuner har avtal

Ånge, Hagfors och Sorsele kommuner har pågående rekonstruktionsavtal med Boverket.

Boverket kan också medverka till att kommunala borgensåtaganden för lån till bostadsrättsföreningar kan avvecklas.

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, är ett statligt företag som kompletterar Boverkets stöd till kommuner. Sedan år 2009 kan Sbo stödja kommuner med minskande befolkning, även om kommunen inte har ett avtal med Boverket.

Stödet har tidigare hanterats av Statens bostadskreditnämnd, BKN, och dessförinnan av Statens bostadsnämnd, SBN, och Bostadsdelegationen. 

Ansökan om stöd görs hos Boverket. Statligt stöd kan ges som

  • Bidrag för omstrukturering av kommunala bostadsföretag
  • Kreditgaranti för avlösen av kommunala borgensåtagaden
  • Kreditgaranti för lån till kommuner

Statens respektive kommunens åtaganden i samband med omstruktureringen regleras i ett avtal mellan kommunen och Boverket.

Bidrag kan lämnas om Boverket vid en samlad bedömning av kommunens ekonomi finner att kommunen inte kan bära kostnaden själv och att andra åtgärder inte är tillräckliga.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej