Vuxna är inte ute på kvällen - ett gestaltningsprojekt om ungas (o)trygghet

Projektägare: Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) i samverkan med Östergötlands museum

Typ av åtgärder: Strategiska och metodutvecklande åtgärder
Beviljat stöd: 916 800 kronor

Beslut: 2016

En vandringsutställning togs fram av VTI och Östergötlands museum. Den finns tillgänglig att hyra av skolor, bibliotek och andra kommunala förvaltningar, som vill väcka frågor om hur unga upplever otrygghet.

Utställningen bidrar med pedagogiska verktyg som möjliggör diskussioner om olika aspekter av otrygghet kopplat till det offentliga rummet, stadsplanering, jämlikhet, makt och demokrati i skolmiljöer. Utställningen gör det möjligt att diskutera och generera idéer om hur stadsplaneringen kan anpassas för att unga personer ska kunna röra sig fritt samt få besökarna att reflektera kring den egna rollen i formandet av de offentliga rummen.

För att stödja skolornas arbete med utställningen togs en pedagogisk handledning  fram som riktar sig till skolans senare år samt  gymnasieskolan.

Se slutrapport i fulltext i "Relaterad information".

Siluett över stad
Logotype Utgång/Hemgång. Illustration: Östergötland museum
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej