Boverkets översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Regeringen gav våren 2013 Boverket i uppdrag att se över lagen om bostadsanpassningsbidrag. Uppdraget redovisades till regeringen i december 2014. Under "Vad har hänt och vad händer?" kan du läsa om Boverkets översyn och Socialdepartementets beredning av förslaget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej