Boverkets översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Regeringen gav våren 2013 Boverket i uppdrag att se över lagen om bostadsanpassningsbidrag. Uppdraget redovisades till regeringen i december 2014. I slutet av januari 2018 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Riksdagen sa ja till förslaget den 11 april 2018. Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. 

Under "Vad har hänt och vad händer?" kan du läsa om Boverkets översyn och Socialdepartementets beredning av förslaget.

I "Relaterad information" finner du en länk till regeringens proposition 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Där finner du också en länk till webbsidan "Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018" där du kan läsa om nyheterna i den nya lagen..

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej