Återställningsbidraget ska vara skäligt

Återställningsbidraget ska motsvara en skälig kostnad för bidragsberättigande åtgärder. Det finns en nedre gräns men inget uttryckligt kostnadstak i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 14 §

Av administrativa skäl lämnas återställningsbidrag endast om kostnaden för återställningen överstiger 5.000 kronor (prop. 1984/85:142 s. 32-33).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej