Kommunens anvisningsrätt

Ett av villkoren för återställningsbidraget är den så kallade anvisningsrätten.

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 13 §

Som villkor återställningsbidraget gäller i fråga om hyreshus (flerbostadshus eller småhus) att kommunen får anvisningsrätt på den anpassade lägenheten när denna blir hyresledig. Om kommunen inte kan anvisa lägenheten till någon annan person med funktionsnedsättning så ska återställningsbidrag lämnas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. (Proposition 1984/85:142 s. 32-33.)

Kravet på kommunal anvisningsrätt gäller inte för bostadsrättsföreningar eftersom dessa inte kan få något återställningsbidrag för åtgärder som utförts inom en lägenhet (proposition 1984/85:142 s. 33).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej