Lagrådsremiss och lagrådets yttrande över förslaget till en ny lag

Nyhet,

I oktober 2017 överlämnade regeringen ett förslag på en ny lag om bostadsanpassningsbidrag till Lagrådet. Lagrådet har yttrat sig över förslaget.

Du finner en länk till lagrådsremissen och till Lagrådets yttrande under "Relaterad information". Där hittar du också en länk till webbsidan "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag" där du kan läsa en kortfattad beskrivning av Boverkets översyn av den nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag och om  Socialdepartementets beredning av förslaget till en ny lag.

Observera att så länge riksdagen inte har beslutat om några ändringar gäller den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej