Viktigt för dig som bor i hyreshus - hyresvärdens medgivande

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Det är därför viktigt att du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd om du behöver ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Boverket har ändrat sina föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tidigare var en av förutsättningarna för att bevilja bidrag till den som bor i en hyreslägenhet att ett intyg från fastighetsägaren skulle bifogas till ansökan om bidrag. Intyget skulle innehålla ett medgivande att åtgärder fick utföras och att sökanden inte var skyldig att återställa bostaden vid avflyttning eller i annat fall. Kommunen får inte längre kräva ett sådant intyg i bidragsärendet.

Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande.Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig.

Om din hyresvärd medger att du får genomföra åtgärden som du sökt bidrag för bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel att du får genomföra åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall. 

Tänk på:

  • Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att du får genomföra din anpassning.
  • Fråga alltid din hyresvärd om ett medgivande behövs för att genomföra anpassningen.
  • Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej