Viktigt för dig som bor i bostadsrättshus - bostadsrättsföreningens medgivande

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten.  Som boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett medgivande från styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder.

Du får inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen i föreningens hus, till exempel låta installera en hiss, en ramp eller en dörröppnare, utan styrelsens medgivande. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva styrelsens medgivande. Detta följer av bestämmelser i bostadsrättslagen.

Boverket har ändrat sina föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tidigare var en av förutsättningarna för att bevilja bidrag till den som bor i en bostadsrättslägenhet att ett intyg från fastighetsägaren skulle bifogas till ansökan om bidrag. Intyget skulle innehålla ett medgivande att åtgärder fick utföras och att sökanden inte var skyldig att återställa bostaden vid avflyttning eller i annat fall. Kommunen får inte längre kräva ett sådant intyg i bidragsärendet.

Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Du som bostadsrättshavare kan åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick om du överskridit vad du har rätt att ändra i lägenheten.

Om ett medgivande krävs bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, till exempel att du får genomföra åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall.

Om du hyr din bostad av bostadsrättsföreningen är det hyreslagens bestämmelser som gäller i stället för bestämmelserna i bostadsrättslagen. Läs då i stället "Om du bor i hyresrätt" som du finner i menyn.

Tänk på:

  • Ett beslut från kommunen om bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt att du får genomföra din anpassning.
  • Anpassningsåtgärder i bostaden kan kräva ett medgivande från föreningens styrelse. Anpassningsåtgärder i anslutning till bostaden kräver alltid ett medgivande.
  • Se till att medgivandet dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej