På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Bostadsanpassningsbidraget

Översyn av lagen

  Regeringen har överlämnat proposition 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag till riksdagen. 

  Boverket föreslog en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i december 2014. Det är Socialdepartementet som berett förslaget.

  Här kan du läsa mer om hur översynen bedrevs på Boverket och om Socialdepartementets beredning av Boverkets förslag. 

  Observera att så länge riksdagen inte har fattat beslut om någon ny lag så gäller den nuvarande lagen.

  Välkommen till  handboken

  Välkommen till Boverkets  digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget och
  återställningsbidraget!

  I denna digitala handbok finner du bland annat lagar, förarbeten och referat av domar från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om bostadsanpassningsbidraget eller återställningsbidraget. Det finns också en handläggningsguide.

  Här kan du läsa mer om handboken och få viktiga läsanvisningar.