Tre brandvarnare förbjuds i Sverige

Nyhet,

Boverket har kontrollerat om 23 brandvarnare fungerar som utlovat, bland annat om de larmar tillräckligt högt. Tio av de testade modellerna klarade sig helt utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren ska få tillfälle att rätta till. Tre hade däremot så allvarliga brister att de inte får säljas alls och ska återkallas från konsumenten. Övriga av de provade brandvarnarna säljs inte i Sverige.

Boverket har i ett samarbete med andra nordiska länder undersökt en del av marknaden för brandvarnare. Totalt 23 brandvarnare på den svenska, danska och norska marknaden har testats inom fyra områden: riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering samt ljudsignal och korrekt frekvens. I testet för riktningsberoende och indikeringskänslighet undersöktes om brandvarnaren fungerade oavsett hur den var riktad och även hur snabbt den slog larm. Brandvarnarens förmåga att reagera på rök och hur högt den låter testades i de andra två områdena. Om brandvarnarna kan kopplas samman har även denna egenskap testats. Utöver laboratorietester har projektet även inneburit att ett 30-tal tillverkare fått besök av Boverkets personal som kontrollerat deras produkter, prestandadeklaration och CE-märkning.

Tio brandvarnare fick inga anmärkningar

Brandvarnaren kan få godkänt eller icke godkänt för de testade egenskaperna. Boverkets brandexperter har sedan studerat resultaten och bedömt eventuella avvikelser. Tio brandvarnare klarade provningarna utan anmärkningar. Sex produkter klarade inte alla delar av testerna. Boverket ger i dessa fall tillverkaren möjlighet att yttra sig och rätta till felet. Fyra brandvarnare som testades säljs inte på den svenska marknaden och finns därför inte heller med bland provresultaten. Provresultaten finns i relaterad information.

Tre brandvarnare som finns att köpa i Sverige visade däremot så allvarliga brister att Boverket beslutar att de får försäljningsförbud och ska återkallas. Dessa är

  • EL1316/1317/JB-S01,
  • SA 109 Snapalarm och
  • PF 810AC-5 FIRE ALARM.

Läs mer om vilka dessa är i relaterad information. Försäljningsförbud innebär att produkten måste tas bort från marknaden. Återkallelse innebär att tillverkaren även ska ta tillbaka de produkter som tidigare sålts. Du som konsument har då rätt att lämna tillbaka brandvarnaren och få kompensation från butiken där du köpte den, inget kvitto behövs. Om du bor i hyresrätt där värden står för brandvarnaren kan du kontakta din värd.

Vad händer nu?

Boverket har även kontrollerat att prestandadeklarationen och CE-märkningen följer kraven och att alla dokument finns och är korrekta. Denna kontroll av dokument omfattar fler brandvarnare än de 23 som nu testats och är inte slutförd ännu. Det kan betyda att fler brandvarnare som inte uppfyller formella krav kan bli föremål för åtgärder från Boverket. Boverket kommer även att fortsätta följa marknaden för brandvarnare.

Testa din brandvarnare regelbundet

Testa brandvarnaren och larmsignalen genom att trycka på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i månaden och samtliga funktioner i brandvarnaren kontrolleras på det sättet. Du ska inte testa brandvarnaren genom att använda rök eller tändstickor. Du bör också rengöra din brandvarnare varje år genom torka av damm eller dammsuga den från utsidan. En rekommendation är att byta brandvarnare var tionde år. Kolla efter CE-märkningen och prestandadeklarationen när du köper en ny.

Mer information

Vi har sammanställt svar på frågor som du som konsument kan ha om marknadskontrollen av brandvarnare. Du hittar dessa under "Relaterad information".

Mer information om vad du bör tänka på när det gäller brandvarnare och hur du placerar den i ditt hem finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, webbplats. Se länk under "Relaterad information".

Du hittar även mer information om brandskydd här på Boverkets webbplats.

Kontakt

Boverkets växel, telefonnummer 0455-35 30 00
Presservice, telefonnummer 0455-35 31 70

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej