Nya harmoniserade standarder augusti 2014

Nyhet,

Varje gång det kommer nya harmoniserade standarder, publiceras de i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och listan i Nando uppdateras. Den 8 augusti 2014 publicerades en rad standarder.

Följande harmoniserade standarder är antingen nya eller ändrade genom publiceringen 140808 i EUT. För samtliga gäller att samexistensperioden går ut den 8 augusti 2015:

 • EN 845-1:2013 Murverkstillbehör – Del 1: Kramlor, dragband, balkskor och upplagskonsoler
 • EN 845-2:2013 Murverkstillbehör – Del 2: Avväxlingsbalkar
 • EN 845-3:2013 Murverkstillbehör – Del 3: Förtillverkade liggfogsarmering av svetsad tråd
 • EN 1344:2013 Markbeläggningsprodukter av tegel
 • EN 12566-7:2013 Avlopp – Reningsanläggning upp till 50pe – Del 7: Förtillverkat kompletterande reningssteg
 • EN 12602:2008+A1:2013 Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong
 • EN 13225:2013 Förtillverkade betongprodukter – Balkar och pelare
 • EN 13808:2013 Bitumen och bituminösa bindemedel – Ramverk för specificering av katjoniska bitumenemulsioner
 • EN 14080:2013 Träkonstruktioner – Limträ och limmat konstruktionsvirke
 • EN 14342:2013 Trägolv
 • EN 14509:2013 Självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna
 • EN 14783:2013 Takprodukter – Icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig väggbeklädnad
 • EN 14915:2013 Träpaneler
 • EN 15037-4:2010+A1:2013 För tillverkade betongprodukter – Bjälklagssystem, balk och block – Del 4: Expanderade polystyren (EPS) block
 • EN 15037-5:2013 Förtillverkade betongprodukter – Bjälklagssystem, balk och block – Del 5: Formblock av lättmaterial
 • EN 15286:2013 Konststen – Element och plattor för ytbeklädnad av väggar så väl inomhus som utomhus
 • EN 15322:2013 Bitumen och bituminösa bindemedel – Ramverk för specificering av bitumenlösning och fluxad bitumen
 • EN 15382:2013 Geosyntetiska tätskikt
 • EN 15501:2013 Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EP) och av exfolierad vermiculit (EV)
 • EN 15682-2:2013 Byggnadsglas – Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av alkalisk jordartsmetallsilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard
 • EN 15683-2:2013 Byggnadsglas – Termiskt härdat kanalformat säkerhetsglas av kalksodasilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard

EUT publiceras också på svenska, och i den finns en konsoliderad (sammanställd och uppdaterad) lista över alla harmoniserade standarder i relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej