Nya harmoniserade standarder som gäller från juli 2015

Nyhet,

Nya eller ändrade harmoniserade standarder för byggprodukter.

Några gånger om året kommer det nya harmoniserade standarder för byggprodukter. Deras titlar citeras då i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och listan på EU-webbplatsen Nando uppdateras, se länk i relaterad information.

Följande harmoniserade standarder är antingen nya eller ändrade genom citeringen i EUT den 10 juli 2015, dessa är därmed klara att använda som grund för CE-märkning:

 • SS-EN 1013:2012+A1:2014 - Profilerade ljusgenomsläppande plastskivor för taktäckning och väggbeklädnad
 • SS-EN 13162:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkad mineralull (MW)
 • SS-EN 13163:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av expanderad  styrencellplast (EPS)
 • EN 13164:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS)
 • EN 13165:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR)
 • EN 13166:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF)
 • EN 13167:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade cellglasprodukter (CG)
 • EN 13168:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade träullsprodukter (WW)
 • EN 13169:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EPB)
 • EN 13170:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av expanderad kork (ICB)
 • EN 13171:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade träfiberprodukter
 • SS-EN 13171:2012+A1:2015 - Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade träfiberprodukter
 • SS-EN 14471:2013+A1:2015 - Skorstenar av plast
 • SS-EN 15814:2011+A2:2014 - Polymermodifierade bitumenbeläggningar för skydd mot väta
 • SS-EN 16069:2012+A1:2015 Värmeisoleringsprodukter för anläggningskonstruktioner - polyetylenskum (PEF)
 • SS-EN 16153:2013+A1:2015 - Släta, dubbla, genomlysliga PC-skivor för inner- och yttertak samt väggar och undertak

När harmoniserade standarder citeras i EUT så anges två datum. Det första anger från vilket datum standarden får användas för att CE-märka produkter, datum för ikraftträdande som harmoniserad standard. Det senare anger från vilket datum produkter som omfattas av standarden måste vara CE-märka, slutdatum för övergångstiden (samexistensperioden). Detta är för att tillverkare ska hinna justera sin tillverkning och eventuellt göra nya bedömningar av sina produkters egenskaper.

De citerade standardernas samexistensperiod löper ut 10 juli 2016, med undantag för SS-EN 1013:2012+A1:2014 som inte har någon samexistensperiod utan måste användas direkt.

Förlängd samexistensperiod för tidigare citerad standard

Standarden SS-EN 1344:2013 (markbeläggningsprodukter av tegel) har fått förlängd samexistensperiod till den 8 augusti 2016.

Kablar och branddörrar

Två standarder citerades med särskilda villkor:

 • SS-EN 16034:2014 – Branddörrar
 • SS-EN 50575:2014 - Kraft-, styr-, tele- och datakablar

Uppdaterad information om detta finns i "Relaterad information" under rubriken "Nyheter".

Officiell lista över citerade standarder

EUT publiceras också på svenska, och i den finns en konsoliderad (sammanställd och uppdaterad) lista över alla harmoniserade standarder i relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej