Nya harmoniserade standarder som gäller från april 2016

Nyhet,

Nya eller ändrade harmoniserade standarder för byggprodukter.

Några gånger om året kommer det nya harmoniserade standarder för byggprodukter. Deras titlar citeras då i Europeiska unionens officiella tidning, EUT, och listan på EU-webbplatsen Nando uppdateras, se länk i relaterad information.

Följande harmoniserade standarder är antingen nya eller ändrade genom citeringen i EUT den 13 november 2015. De är därmed klara att använda som grund för CE-märkning:

  • EN 54–12:2015 Branddetekterings- och brandlarmsystem – del 12: Optiska linjerökdetektorer
  • EN 494:2012+A1:2015 Profilerade takplattor av fibercement samt tillbehör
  • EN 771–6:2011+A1:2015 Mursten och murblock – Krav – Del 6: Natursten
  • EN 1469:2015 Naturstensprodukter – Plattor för beklädnad
  • EN 12101–3:2015 System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 3: Specifikation gällande stationärt system för mekanisk brandgasventilation
  • EN 13964:2014 Undertak
  • EN 14216:2015 Cement – Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse för speciella cement med mycket låg värmeutveckling
  • EN 14399–1:2015 Höghållfasta fästelement för förspänning
    i stålkonstruktioner

Samexistensperioden för dessa standarder är från 2016-04-08 till 2017-04-08, vilket innebär att CE-märkning enligt dem är obligatorisk från 2017-04-08.

Senaste informationen angående branddörrar och kablar kan nås under relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej