Mer information om farliga ämnen i byggprodukter

Nyhet,

Enligt byggproduktförordningen ska tillverkaren tillsammans med prestandadeklarationen redovisa innehåll av särskilt farliga ämnen. Men behöver vi ytterligare information? EU-kommissionen har gått igenom dagens lagstiftning och praxis i medlemsländerna och kommit fram till att det inte behövs just nu.

Byggproduktförordningen innehåller ett uppdrag till EU-kommissionen att se över ifall det finns ett särskilt behov av information om innehållet av farliga ämnen i byggprodukter, och göra en utvärdering om ifall dagens krav behöver utvidgas (art 67.1). EU-kommissionens översyn och utvärdering publicerades i augusti 2014.

Dagens krav i byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen (art 6.5) anger att kemikalieförordningen REACH (art 31 o 33) gäller även för byggprodukter. Det innebär att tillverkaren ska informera om innehåll av de särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen enligt REACH. Informationen ska ges tillsammans med prestandadeklarationen.

De harmoniserade standarder som används för att bedöma byggprodukter så att de kan prestandadeklareras och CE-märkas har (oftast) med egenskapen "farliga ämnen". När de standarder som beskriver hur egenskapen farliga ämnen ska bedömas blir klara, kommer därmed också den egenskapen att kunna redovisas enligt det system som redan finns.

EU-kommissionens bedömning

EU-kommissionen har låtit genomföra en studie för att förtydliga och analysera behov av information om byggprodukters kemiska innehåll. Med utgångspunkt bland annat i studien anser EU-kommissionen att de krav som redan finns är tillräckliga just nu, men pekar på att behovet av alternativ för innehållsinformation bör bedömas vidare. Det gäller information för att kunna garantera skydd för säkerhet och hälsa för arbetstagare som använder byggprodukter och för användare av byggnadsverk, inklusive hänsyn till krav på återvinning och/eller återanvändning av delar eller material.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej