Spaningar

Syftet med Boverkets spaningar är att lyfta aktuella frågor om tillämpningen av plan- och bygglagstiftningens regler. Det handlar om både små och stora tendenser som Boverket vill uppmärksamma regeringen på utöver den statistik som samlas in via enkäter.

Det övergripande syftet med införandet av den nya lagen 2011 och vid flera av de förändringar som genomförts har varit förenkling och effektivisering samt en bättre tillämpning av lagen. I vissa fall har lagen fått de effekter som eftersträvats och många delar av tillämpningen har förbättrats, men det finns också områden som kan utvecklas.

Spaningarna är ett sätt att lyfta erfarenheter, utmaningar och möjligheter för en bättre tillämpning av lagen i frågor som Boverket anser viktiga att belysa för regeringen. Syftet är att lyfta sådant som inte framkommer via de årliga enkäterna utan som snarare handlar om praktiska exempel på tillämpningsproblem eller brister i lagstiftningen. Tendenser uppmärksammas exempelvis via inkomna frågor till Boverket samt via olika diskussionsforum med kommuner och länsstyrelser.

På följande sidor presenteras aktuella spaningar från Boverket gällande 2016.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej