Plattformsdagar - konvent med seminarier och workshops för hållbar stadsutveckling

Publikhav
Föreläsning på Plattformsdagarna. Foto: Hans Ekestang

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kom! Christer Larsson, Malmös stadsbyggnadsdirektör kom! Thomas Elmqvist Stockholm Recilience Center och Theresa Lindholm, White kom! Tillsammans var vi över 600 deltagare som skapade Plattformsdagar 2015!

Den 10 december sammanfattade de fem myndigheterna i plattformsuppdraget årets arbete i plattform för hållbar stadsutveckling!

Titta på livesändningen från plattformsdagen den 10 december.

I samarbete med Boverkets PBL Kompetens genomfördes den 11 december 27 seminarier och workshoppar inom hållbar stadsutveckling med fokus på plan- och bygglagen.

Programmet i sin helhet hittar du under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

För vem?

Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med frågor om hållbar stadsutveckling, plan- och byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag, och alla som på olika sätt arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling!

Plattformsdagar
Pausdiskussion på Plattformsdagarna. Foto: Hans Ekestang

Dokumentation av dagarna

I menyn finns dokumentation, i form av föreläsarnas presentationer, samlade på en ny webbsida.

Utvärdering av Plattformsdagarna 2015

En utvärdering av Plattformsdagarna 10-11 december 2015 har genomförts tillsammans med medarrangörerna. Konferensens tema var en mötesplats för hållbar stadsutveckling med PBL i fokus och den samlade ca 600 deltagare i Stockholm.

Plattformsdagarna erbjöd bland annat inspirationsföreläsningar, speedates och 27 seminarier och workshops. För arrangemanget stod de fem plattformsmyndigheterna tillsammans med femton andra myndigheter och organisationer. Ett utvärderingsmöte för medarrangörer har genomförts baserat på den utvärderingsenkät som har skickats ut till deltagarna.

Enkäten besvarades av 191 kommunala tjänstemän, länsstyrelser, myndigheter, näringsliv och branschorganisationer. Av de tillfrågade är 27 procent nöjda med dag 1 och ger betyg tre, 25 procent gav dag 1 en fyra i betyg. För dag 2 ger 27 procent en trea i betyg och 40 procent av respondenterna en 4 i betyg på nöjdhet. En analys av utvärderingen kommer att ligga till grund för planeringen av 2016 års Plattformsdagar. Värt att notera är också att 248 såg plattformsdag ett live i direktsändning, 575 har sett webbsändningen hittills.

Mer om Plattformen

Plattformsdagarna är en mötesplats för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i frågor om hållbar stadsutveckling och möjliggörs genom samverkan i regeringsuppdrag att ta fram en plattform för hållbar stadsutveckling som följande myndigheterna ansvarar för:

Logotyper på deltagande myndigheter
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej