Start / Lag & rätt / Gällande regler / Föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifter och allmänna råd

Genom föreskrifter och allmänna råd verkar Boverket för en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen. En föreskrift är bindande och kräver bemyndigande av Riksdag och regering i lag och förordning. Ett allmänt råd är rekommendationer om hur lagar, förordningar och föreskrifter inom planering och byggande kan eller bör tillämpas.

Föreskrifter och allmänna råd ges ut i Boverkets författningssamling BFS. I vänsterspalten hittar du de föreskrifter och allmänna råd som är aktuella. Kunskapsbanken innehåller idag även texter av karaktären allmänna råd. Dessa texter ska ses som förslag och utgör ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med föreskrifter och allmänna råd med anledning av den nya plan- och bygglagen.

Under rubriken Äldre regler, som är under uppbyggnad, kommer du snart hitta äldre föreskrifter och allmänna råd. En del allmänna råd till gamla plan- och bygglagen (ÄPBL) gäller fortfarande som vägledning och är ännu inte upphävda.

 

Gör din egen pdf.

Frågor och svar om pbl.

En grön ruta med texten bevakning av rättsfall. Klicka på bilden för att komma till webbsidan

Se tidigare seminarier

  • Granskad 130411
  • Sidansvarig: PBL Kunskapsbanken
  • Skriv ut