Start / Lag & rätt / Äldre regler / Jämför gamla och nya PBL / Kapitel 17

Kapitel 17

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Plan- och bygglagen
(1987:10)
Nya plan- och bygglagen
(2010:900)
17 kap. 1 § -
17 kap. 2 § -
17 kap. 3 § första stycket punkten 4
17 kap. 3 § andra och tredje stycket -
17 kap. 4 § första stycket första meningen och tredje stycket punkten 5
17 kap. 4 § första stycket andra meningen och andra stycket -
17 kap. 5 § första stycket -
17 kap. 5 § andra stycket punkten 6
17 kap. 6 § första och andra styckena punkten 7
17 kap. 7 § pinkten 8
17 kap. 8 § -
17 kap. 9 § -
17 kap. 10 § -
17 kap. 11 § punkten 9
17 kap. 12 § -
17 kap. 13 § -
17 kap. 14 § punkten 10
17 kap. 15 § -
17 kap. 16 § första stycket punkten 11
17 kap. 16 § andra stycket punkten 12
17 kap. 16 § tredje stycket -
17 kap. 17 § punkten 12
17 kap. 18 § -
17 kap. 18 a § punkten 13
17 kap. 19 § punkten 14
17 kap. 20 § -
17 kap. 21 § -
17 kap. 21 a § 8 kap. 2 § och 12 § andra och tredje styckena
17 kap. 22 § -
17 kap. 23 § första stycket jfr punkten 3
17 kap. 23 § andra och tredje stycket -
17 kap. 24 § -
17 kap. 25 § jfr punkten 2
17 kap. 26 § -
17 kap. 27 §

Gör din egen pdf.

Frågor och svar om pbl.

Se tidigare seminarier

  • Granskad 120322
  • Sidansvarig: Redaktionen PBL kunskapsbanken
  • Skriv ut