PBL kunskapsbanken  Aktuellt

OM PBL KUNSKAPSBANKEN
PBL kunskapsbanken är Boverkets digitala vägledning om plan- och bygglagen.

BOVERKETS REFERENSNÄTVERK PBL
Boverket har startat ett nätverk för dig som dagligen jobbar med plan- och bygglagsstiftningen. Gå med du också!

UPPFÖLJNING
Ta del av  statistik kring detaljplanering, översiktsplanering och bygglov baserat på den så kallade Plan- och byggenkäten som årligen besvaras av landets länsstyrelser. Boverket belyser även vissa frågor om erfaranheter och utmaningar vad gäller tillämpningen av plan- och bygglagen, tex att huvudmannaskap innebär svårigheter samt att det råder fortsatta problem med handläggning av sanktionsavgifter. 

 


På gång

KOMMANDE LAGÄNDRINGAR
Under våren och försommaren skrivs och granskas nya texter till PBL kunskapsbanken som omfattas av de eventuella lagändringarna som kommer att träda i kraft i början på juni/juli. Uppdaterade texter avses finnas på Kunskapsbanken vid lagens ikraftträdande. På Boverkets webbplats kan du ta del av en informationsfilm som handlar om vad de eventuella lagändringarna för bygglovsbefriade åtgärder får för konsekvenser för den enskilde villaägaren.

BBR
I början av sommaren kommer läsanvisningarna till BBR (Boverkets byggregler) att finnas på PBL Kunskapsbanken.Senast ändrat!

Blogg

Boverkets blogg om
samhällsbyggnad

Gör din egen pdf.

Frågor och svar om pbl.

En grön ruta med texten bevakning av rättsfall. Klicka på bilden för att komma till webbsidan

Se tidigare seminarier

Du kan ta del av  tidigare sända webbseminarier i efterhand.
Webbsida med webbseminarier
Seminarium om bostadsbyggande för unga