PBL kunskapsbanken  Aktuellt

OM PBL KUNSKAPSBANKEN
PBL kunskapsbanken är Boverkets digitala vägledning om plan- och bygglagen.

FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD
Lagen om byggfelsförsäkring upphävdes den 1 juni och samma dag började lagen om färdigställandeskydd började att gälla.

LÄSANVISNINGAR TILL BOVERKETS BYGGREGLER, BBR
Läsanvisningarna är en bakgrundsinformation till BBR. Syftet är att öka förståelsen för reglerna, att förklara varför reglerna finns och att sätta in dem i ett sammanhang. På Boverkets webbplats kan du ta del av de ändrade byggreglerna från den 1 juli 2014.

 


Aktuellt

LAGÄNDRINGAR i PLAN- OCH BYGGLAGEN
Den första och andra juli trädde nya förändringarna i plan- och bygglagen ikraft. Bland annat handlar det om fler tillåtna bygglovsbefriade åtgärder (som dock kräver anmälan).  PBL kunskapsbanken har uppdaterats och en sammanställning av vilka sidor som omfattas kan du ta del av här. Du kan även ta del av frågor och svar om bland annat Attefallshusen i högerkolumnen. Mer information om hur Boverket arbetar med lagändringarna finns att ta del av på Boverkets webbplats.

 Blogg

Boverkets blogg om
samhällsbyggnad

Gör din egen pdf.

Frågor och svar om pbl.

En grön ruta med texten bevakning av rättsfall. Klicka på bilden för att komma till webbsidan

Se tidigare seminarier