Start / Om Boverket / Pressrum / Pressmeddelanden 2009 / Hur mår våra hus?

Pressmeddelande

Hur mår våra hus?

Kunskapen om hur det står till med våra byggnader i landet har länge varit bristfällig. Därför gav regeringen Boverket i uppdrag att göra en rikstäckande undersökning om förhållandena i byggnaderna. Rapporten överlämnades till regeringen den 9 september.

Besiktningar och mätningar har gjorts i cirka 1 800 byggnader i 30 kommuner under 2007-2008. Boende i bland annat de besiktigade bostadshusen har svarat på enkäter om hur de upplever inomhusmiljön och lämnat uppgifter om sin hälsa. 

Avstamp för bättre innemiljö

– Undersökningen har gett ett unikt faktaunderlag som kan läggas till grund, inte minst för landets fastighetsägare, vid beslut om investeringar för att underhålla och förbättra byggnadsbeståndet. Det omfattande materialet är också en värdefull källa för fortsatt forskning, säger Martin Storm, divisionschef, Boverket.

Resultaten visar bland annat att buller i flerbostadshus är den miljöstörning som berör flest människor inomhus. I drygt en tredjedel av småhusen finns någon form av fukt- eller mögelskada. Vanligast är mögelpåväxt i krypgrunder och på vindar. När det gäller ventilationen i byggnaderna så visar undersökningen att 60 procent av flerbostadshus samt skolor och förskolor har godkänd ventilation.

Presskontakt

Birgitta Frejd informationschef, Boverket, tel. 0455-35 30 19, 0701-85 30 19.

Mer information

Rapporten "Så mår våra hus - Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m."
Webbsidan Så mår våra hus

 

RSS

Det finns ett RSS-flöde på denna sida.
Informationen på denna sidan finns som RSS.

 Visa Boverkets RSS-flöden

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!