Start / ... / Diarium / Boverkets remisser / Äldre remisser från Boverket / Om remisser som rör PBL

Ändrade regler - remisser just nu

Det pågick mycket föreskriftsarbete med anledning av att den nya plan- och bygglagen (PBL) vilken trädde i kraft 2 maj 2011. Boverket är med andra ord i full gång med många förberedelser. Remisstiden har gått ut.

Vilka remisser skickades ut?

 

  • Remiss om regler för certifierning av sakkunniga.Boverket önskar synpunkt på förslaget senast 1 mars. (dnr: 1299-4890/2010)

  • Förslag på skärpta krav på energihushållning (avsnitt 9 i Boverkets byggregler). Reglerna gäller nybyggnad. Remisstiden går ut den 14 januari 2011. (dnr: 1271-329/2010)
  •  Förslag på regler om ändring av byggnad. Reglerna gäller vid ändring av byggnad. Reglerna om ändring av byggnad kommer att integreras i Boverkets byggregler och innehåller alla tekniska egenskapkrav som behandlas i byggreglerna. Remisstiden går ut den 31 januari 2011 (dnr: 1101-751/2009).

När kan de ändrade reglerna träda i kraft?

Förslaget till ändrade brandskyddsregler som gäller vid nybyggnad remitterades tidigare i höstas (dnr: 1239-4550/2006). Remisstiden gick ut den 1 oktober. Förslaget finns på Boverkets webbplats.

De ändrade reglerna när det gäller skärpta krav på energihushållning, ändring av byggnad och brandskydd, föreslås gälla från och med den 1 oktober 2011. Detta  enligt Boverkets planering.

Mer information om det fortsatta arbetet och en mer fullständig lista på remisshanteringen kommer att finnas på denna sida inom kort. Inbjudan till dialoger på webben kommer också att informeras här inom kort..

Mer information

Ny enklare plan- och bygglag

 

På Boverket

På Boverket

RSS

Det finns ett RSS-flöde på denna sida.
Informationen på denna sidan finns som RSS.

 Visa Boverkets RSS-flöden

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!