Start / Lag & rätt / Verktyg för plan- och bygglagen

Verktyg för plan- och bygglagen

Vår digitala vägledning, PBL kunskapsbanken, utvecklats hela tiden med nya texter.

Boverkets verktyg för plan- och bygglagen

Som en hjälp till att lagen ska användas likadant över hela landet erbjuder vi på Boverket bland annat:

vad PBL styr

Plan- och bygglagen, PBL, styr hur mark, vatten och byggande i Sverige planeras. I lagen står till exempel att alla kommuner måste ha en översiktsplan och att kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen. Lagen innehåller också regler för bland annat bygglov och detaljplaner.

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!