Start / Lag & rätt / Boverkets författningssamling / BFS efter år / 1995

1995


1995

BFS 1995:65 - BBR 4

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 103 kB)

BFS 1995:60 - BIM 2

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 76 kB)

BFS 1995:55 - FBS 18

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statlig bostadsbyggnadssubvention
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 159 kB)

BFS 1995:33 - ÖVR 74

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om funktionskontroll av ventilationssystem
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 75 kB)

BFS 1995:30 - BSI 1

Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder
Grundförfattning
Ladda ner ( 87 kB)

BFS 1995:29 - BIM 1

Boverkets föreskrifter om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler
Grundförfattning
Ladda ner ( 90 kB)

BFS 1995:28 - ÖVR 73

Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus
Grundförfattning
Ladda ner ( 90 kB)

BFS 1995:18 - BKR 2

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd)
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 4425 kB)

BFS 1995:17 - BBR 3

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 563 kB)

BFS 1995:13 - H 3

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 72 kB)

BFS 1995:7 - NAD 2

Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om tillämpningen av europastandarder
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 89 kB)

BFS 1995:6 - TYP 1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
Grundförfattning
Ladda ner ( 142 kB)

BFS 1995:5 - KA 1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga
Grundförfattning
Ladda ner ( 107 kB)

BFS 1995:3 - H 2

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
Ändringsförfattning
Ladda ner ( 199 kB)

Om författningar

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Boverkets författningar presenteras med senaste ändringsförfattningen överst och grundförfattningen sist.

RSS

Det finns ett RSS-flöde på denna sida.
Informationen på denna sidan finns som RSS.

 Visa Boverkets RSS-flöden