Start / ... / Vilka handlingar ska en byggherre lämna in inför ett tekniskt samråd?

Vilka handlingar ska en byggherre lämna in inför ett tekniskt samråd?


Svar: Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna ett förslag till en kontrollplan samt de tekniska handlingar som krävs.