Start / ... / Villor och fritidshus / Kan köparen kräva att säljaren gör en energideklaration?

Kan köparen kräva att säljaren gör en energideklaration?

Nej, det kan köparen inte kräva, men det är en tvingande bestämmelse att säljaren ska låta upprätta en energideklaration.

Om inte säljaren har upprättat en energideklaration vid försäljningstidpunkten har köparen, efter att denne anmodat säljaren om att upprätta en energideklaration, rätt att på egen bekostnad låta upprätta en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden och därefter kräva att säljaren bekostar denna energideklaration.

Efter sex månader förfaller denna rättighet. Boverkets tolkning är att datum för kontraktets undertecknande räknas som försäljningstidpunkten. Om köparen inte utnyttjar sin rätt att få en energideklaration upprättad för byggnaden inom den tiden, har köparen förverkat sin rätt och måste i sin tur upprätta en energideklaration för byggnaden vid en eventuell senare försäljning eller upplåtelse med nyttjanderätt (uthyrning).