Start / ... / Frågor och svar / Energideklaration / Övriga frågor / Hur mycket kostar energideklarationen?

Hur mycket kostar energideklarationen?

Boverket kan inte ge någon uppgift om kostnaden för en energideklaration. Byggnadsägaren kan påverka kostnaden för att upprätta en energideklaration genom att ge ett bra underlag till energiexperten. Beroende på hur mycket som finns framme: dokument, tekniska beskrivningar, tidigare besiktningar med mera måste experten lägga mer eller mindre tid till detta arbete, vilket påverkar priset på energideklarationen.