Start / ... / Frågor och svar / Energideklaration / Vilka byggnader omfattas av regelverket?

Vilka byggnader omfattas av regelverket?

Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk.

Specialbyggnader som har en golvarea som är större än 1 000 kvadratmeter.

Byggnader där hela eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. En grundförutsättning är att ägaren får någon form av ersätt-ning. I denna kategori ingår t.ex. hyresrätter, bostadsrätter, lokaler och en och tvåbostadshus som hyrs ut.

När byggnader eller andel av byggnader som säljs, ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Mer om vilka som berörs och vilka undantag som finns kan du läsa här: Regelsamling, Webbsidor, Undantagna och ej undantagna byggnader.