Start / ... / Hur hittar man ackrediterade kontrollorgan och ackrediterade certifieringsorgan?

Hur hittar man ackrediterade kontrollorgan och ackrediterade certifieringsorgan?

På Boverkets webb finns en hänvisning till SWEDAC:s webb, www.swedac.se, där det är möjligt att söka efter ackrediterade kontrollorgan och ackrediterade certifieringsorgan.

Med ackrediterade kontrollorgan menas de företag som är ackrediterade för att utföra energideklarationer.

Med ackrediterade certifieringsorgan menas de företag som bland annat certifierar energiexperter.