Start / ... / Behöver utländska medborgare ett speciellt personnummer för energideklarationen?

Behöver utländska medborgare ett speciellt personnummer för energideklarationen?

Ja, de behöver ha ett samordningsnummer för att uppgifterna ska kunna läggas in i Boverkets register för energideklarationen.