Start / ... / Frågor och svar / Energideklaration / Är ”oberoende expert” benämning på en person?

Är ”oberoende expert” benämning på en person?

Den oberoende experten är en benämning på kontrollorganet (det vill säga företaget som får upprätta energideklarationer). Kontrollorganet måste vara ackrediterat av Swedac. För att kontrollorganet ska bli ackrediterat krävs bland annat att det finns en certifierad energiexpert i arbetsledande ställning (tekniskt ansvarig). Det är den tekniskt ansvarige som ger energiexperter som är anställda i företaget tillgång till Boverkets register.