Start / ... / Har företaget som har upprättat deklarationen något ekonomiskt ansvar?

Har företaget som har upprättat deklarationen något ekonomiskt ansvar?

Det är en civilrättslig fråga som Boverket inte kan svara på.