Start / ... / Om trångboddhet i Sverige / Är trångboddheten ett problem även för samhället i stort?

Är trångboddheten ett problem även för samhället i stort?

Ja, genom att bostaden har stor betydelse för beslutet att skaffa barn. Trångboddhet bland unga vuxna, vilket kanske inte betraktas som något stort problem när det gäller sociala och psykologiska effekter på individnivå, kan få konsekvenser för den demografiska utvecklingen, genom att unga människor skjuter upp familjebildningen eller väljer att skaffa färre barn.

Bostadsmarknaden och trångboddheten i storstadsregionerna kan få konsekvenser för befolkningsutvecklingen där. Fler barnfamiljer än tidigare väljer kortare reseavstånd framför större bostad, vilket kan leda till att man väljer att skaffa färre barn.

Relaterad information