Start / ... / Boende / Om trångboddhet i Sverige / Är invandrare mer trångbodda än andra?

Är invandrare mer trångbodda än andra?

Ja, så är det. Barnfamiljer med utländsk bakgrund  är oftare trångbodda än familjer med svensk bakgrund. Detta gäller oavsett antal barn men skillnaderna ökar ju fler barn familjen har. När det gäller familjer med tre eller fler barn är sju av tio familjer med utländsk bakgrund trångbodda medan knappt tre av tio familjer med svensk bakgrund är det.
Ladda ner diagrammet "Andel trångbodda barnfamiljer efter familjetyp och bakgrund 2004".  Det finns på sidan 49 i rapporten "Var finns rum för våra barn":  Rapporten laddar du ner via högerspalten.

En av anledningarna är att barnfamiljer med utländsk bakgrund i mycket högre utsträckning bor i hyresrätt. Medan sex av tio ”svenska” barnfamiljer bor i eget hus och knappt tre av tio i hyreslägenhet så gäller det omvända förhållandet för barnfamiljer med utländsk bakgrund.

Relaterad information