Start / Bygga & förvalta / Energideklaration / Sök energideklaration

Sök energideklaration

På den här sidan kan du läsa om hur du kan söka efter om en viss byggnad har en energideklaration, få basuppgifter ur en energideklaration och beställa en energideklaration med alla fullständiga uppgifter.

 Sök basuppgifter eller beställ en energideklaration 

Upprättade energideklarationer och basuppgifter

Du kan söka efter information i samtliga gjorda energideklarationer och snabbt se basuppgifter ur energideklarationen. Dessa basuppgifter kan du få information om:

  • byggnadens energiprestanda
  • om radonmätning var utförd när deklarationen gjordes
  • om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) var godkänd när deklarationen gjordes
  • var energideklarationen finns tillgänglig i sin helhet
  • när energideklarationen upprättades
  • energideklarations-ID och adress

För att få en energideklaration med alla fullständiga uppgifter måste du beställa den. För att se vad en fullständig energideklaration innehåller, klicka här.

Beställa EN energideklaration

Du som är byggnadsägare eller dennes uppdragstagare, till exempel mäklare med uppdragsavtal, eller bostadsrättsinnehavare, kan beställa och få en energideklaration direkt via vår webbsida. Om du är en annan person än ovanstående kontaktar du i första hand byggnadsägaren för information om byggnadens energideklaration. Du kan även beställa energideklarationen hos Boverket och då skickas den till dig med post. Vi handlägger din beställning så snabbt som möjligt. Begärs endast en energideklaration tas ingen avgift ut. Avgiften för mer än en energideklaration är femtio kronor för de första tio sidorna och därefter två kronor per sida.

Om du inte hittar EN energideklaration

Kontrollera att de uppgifter du har om byggnaden är helt korrekta vilket du gör med byggnadsägaren. Om formuläret inte fyllts i korrekt kan det leda till att du inte får någon träff. Vid sökning på till exempel adress som innehåller både en siffra och en bokstav så är det viktigt att inte lämna ett mellanslag mellan dessa. Om du ändå inte hittar energideklarationen kan orsaken vara att det inte finns någon gjord ännu. Kontakta i sådana fall byggnadsägaren för upplysningar om energideklarationen är gjord eller inte. Du kan också kontakta energideklarationsgruppen.

RSS

Det finns ett RSS-flöde på denna sida.
Informationen på denna sidan finns som RSS.

 Visa Boverkets RSS-flöden