Start / Bygga & förvalta / Energideklaration / Sök energideklaration

Sök energideklaration

Här kan du söka efter basuppgifter ur varje energideklaration. Du har också möjlighet att beställa energideklarationen i sin helhet.

Du hittar energideklarationen med hjälp av kommun och adress eller fastighetsbeteckning, eller genom det energideklarations-ID som finns på varje deklaration.
Sök basuppgifter eller beställ en energideklaration

Basuppgifter

Vem som helst kan snabbt söka efter basuppgifter i en energideklaration. De uppgifter du får fram är dessa:

  • Byggnadens energiprestanda
  • Om radonmätning var utförd när deklarationen gjordes
  • Om den återkommande obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) var utförd när deklarationen gjordes
  • När energideklarationen upprättades
  • Energideklarations-ID och byggnadens adress

Beställa en energideklaration

Du som är byggnadsägare eller dennes uppdragstagare, till exempel mäklare eller förvaltare med uppdragsavtal, eller bostadsrättsinnehavare kan beställa och få en energideklaration direkt via vår webbsida. Den skickas med e-post.

Om du är en annan person än ovanstående kontaktar du i första hand byggnadens ägare för information om energideklarationen. Du kan även beställa energideklarationen hos Boverket och då skickas den till dig med post. Begär du endast en energideklaration tar vi inte ut någon avgift. Avgiften för mer än en energideklaration är femtio kronor för de första tio sidorna och därefter två kronor per sida.

Om du vill beställa en större mängd deklarationer, kontakta först Boverkets energideklarationsgrupp.

Om du inte hittar en energideklaration

Kontrollera följande:

  • Är de uppgifter du har om byggnaden korrekta?
  • Har du fyllt i formuläret korrekt? Om du till exempel söker på en adress som innehåller både en siffra och en bokstav så är det viktigt att inte ha ett mellanslag mellan dessa. Du kan också försöka hitta energideklarationen genom att söka på enbart gatunamn utan nummer.
  • Om du ändå inte hittar energideklarationen kan orsaken vara att det inte finns någon gjord. Kontakta i sådana fall byggnadens ägare för upplysningar. Du kan också kontakta energideklarationsgruppen.

RSS

Det finns ett RSS-flöde på denna sida.
Informationen på denna sidan finns som RSS.

 Visa Boverkets RSS-flöden