Start / Bygga & förvalta / Energideklaration

Information om energideklarationer

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader, men även vara intressanta för dem som till exempel funderar på att köpa ett hus.

Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Klicka på länkarna om du vill ha mer information om energideklaration när det gäller:

En pil som markerar en länk. Bygga nytt
En pil som markerar en länk. Köpa eller sälja 
En pil som markerar en länk. Hyra eller hyra ut
 Lokaler
En pil som markerar en länk. Sök energiexpert
En pil som markerar en länk. Sök energideklaration
En pil som markerar en länk. Annonsera 
En pil som markerar en länk. Regelverket

Den 1 januari 2014 fick energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum får en energiklass. Läs mer om detta och andra förändringar på sidan Energiklassning i deklarationerna.

RSS

Det finns ett RSS-flöde på denna sida.
Informationen på denna sidan finns som RSS.

 Visa Boverkets RSS-flöden