Start / Boende / Kommunernas bostadsförsörjning / Allmännyttan

En av fem bostäder finns i allmännyttan

De allmännyttiga bostadsföretagen byggdes upp i huvudsak under perioden efter andra världskriget och fram till och med 1960-talet, som en bärande del av den tidens bostads- och välfärdspolitik. Den allmännyttiga sektorn står nu för grovt räknat en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresmarknaden.

En balkong på ett flerbostadshus. Foto. Marianne Nilsson Allmännyttan ägs helt eller
huvudsaklingen av kommunerna.

Nytt krav på affärsmässighet

De utmärkande dragen för svensk allmännytta är att bostadsföretagen ägs helt eller huvudsakligen av kommunen.Tidigare skulle bolagen drivas utan vinstsyfte men fr.o.m. 2011 gäller att de ska drivas affärsmässigt.   De allmännyttiga bolagen är öppna för alla, inte bara för mindre resursstarka hushåll. Det sistnämnda gör att den svenska allmännyttan skiljer sig från sin motsvarighet i många andra länder, där man talar om ”social housing”, som riktar sig specifikt till svagare grupper på bostads-marknaden.

Tyck till

Vi vill gärna veta vad du tycker om denna webbsida!